Saneko Facebook Page

Cenovnik

Postavljamo, održavamo i dopunjujemo automate potpuno besplatno!

Gotovinsko plaćanje

Automati primaju papirne novčanice apoena: 10, 20, 50 i 100 dinara, i metalni novac apoena: 1, 2, 5, 10 i 20 dinara. Potrošač ubacuje papirne novčanice ili metalni novac direktno u odgovarajuće čitače na automatu, bira željeni artikal pritiskom odgovarajućih tastera, i automat izbacuje traženi artikal u komoru za samoposluživanje.

Bezgotovinsko plaćanje

a) upotrebom KREDITNIH KLJUČEVA

Kreditni ključ u svojoj unutrašnjosti sadrži minijaturni čip koji prepoznaju naši automati. U ključeve se softverski upisuje određeni iznos kredita koji potrošač koristi prema svojim potrebama. Za iznose unetih kredita ispostavljamo fakturu i plaćate ih virmanski. Upotreba kreditnog ključa: Potrošač ubacuje kreditni ključ u poseban čitač kreditnih ključeva, automat prepoznaje ključ i iznos kredita u njemu biva prikazan na ekranu automata. Potrošač bira željeni artikal pritiskom odgovarajćih tastera, automat izbacuje traženi artikal u komoru za samoposluživanje i umanjuje iznos kredita na ključu za cenu odabranog artikla.

b) radom automata u režimu tzv. "SLOBODNE PRODAJE"

Prilikom puštanja automata u rad u ovom režimu vrši se popis brojčanika, koji će predstavljati početno stanje za dalje obračune. Potrošač samo bira željeni artikal pritiskom odgovarajućih tastera, i automat, ne tražeći nikakav vid plaćanja, izbacuje traženi artikal u komoru za samoposluživanje. Periodično (prema dogovoru), naš serviser u prisustvu za to zaduženog lica iz vaše firme vrši novi popis brojčanika u automatu. Oduzimanjem novog i prethodnog stanja brojčanika dobija se tačan broj konzumiranih artikala po određenim cenama. Prema tom obračunu vam ispostavljamo fakturu, koju plaćate virmanski.